Regulamin stajni

Postanowienia ogólne
 1. Wszystkie osoby przebywające na terenie Stajni zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego regulaminu, zasad BHP i ppoż. oraz do stosowania się do uwag właścicieli, instruktorów i pracowników obsługi.
 2. WAŻNE!- W związku z tym, iż jeździectwo należy do grupy sportów podwyższonego ryzyka, jeździec podejmujący naukę w Stajni Rancho Pasja zobowiązany jest do ubezpieczenia się od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). Rodziców zobowiązuje się do ubezpieczenia swoich dzieci.
 3. Osoby niepełnoletnie na terenie stajni mogą przebywać tylko pod opieką rodziców lub opiekunów. Stajnia nie ponosi odpowiedzialności za dzieci pozostawione bez opieki.
 4. Umówienie się na jazdy w Stajni Rancho Pasja jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu i posiadania ubezpieczenia NNW.
 5. Rodzice lub opiekunowie biorą odpowiedzialność za dziecko podczas sprowadzania konia z padoku oraz podczas przygotowywania do jazdy.
 6. Na zajęcia umawiać się mogą osoby nie przekraczające wagi 80 kg.
 7. Surowo zabrania się palenia papierosów na terenie stajni oraz wchodzenia z otwartym ogniem.
 8. Na terenie stajni obowiązuje bezwzględny zakaz picia alkoholu, spożywania innych środków odurzających oraz jazdy konnej pod ich wpływem.
 9. W celu obejrzenia stajni należy wcześniej umówić się telefonicznie z Właścicielem Stajni.  Ze względu na bezpieczeństwo naszych koni rekreacyjnych oraz koni prywatnych stajnia jest niedostępna dla osób zwiedzających. Dzięki temu możemy zminimalizować ryzyko np. dokarmiania koni i ich zachorowania.
 10. Uczestnicy zajęć oraz rodzice osób niepełnoletnich biorących udział w zajęciach powinni zdawać sobie sprawę z ryzyka, jakie niesie kontakt z dużym, płochliwym zwierzęciem, jakim jest koń. Właściciel stajni dołożył wszelkich starań, aby zapewnić maksymalny poziom bezpieczeństwa uczestników zajęć, jednak nie bierze odpowiedzialności za wypadki związane z nieprzestrzeganiem niniejszego regulaminu oraz za zdarzenia losowe powstałe z winy uczestników zajęć.
 11. Jeździec, który przychodzi na pierwszą jazdę w Stajni Rancho Pasja i nie posiada żadnych dokumentów potwierdzających swoje umiejętności zapisuje się na lonżę lub jazdę indywidualną. Prowadzący na tych zajęciach ocenia umiejętności jeździeckie każdego jeźdźca, dobiera dla niego konia i sugeruje rodzaj kolejnych jazdy (jazda na lonży, jazda samodzielna).
 12. W stajni można się zbliżać wyłącznie do wyznaczonych koni, zabrania się podchodzenia do innych koni oraz karmienia ich bez zgody instruktora.
 13. Nie wolno wchodzić na padoki, do boksów, na maneż oraz lonżownik bez pozwolenia instruktora.
 14. Na terenie stajni oraz w obrębie ujeżdżalni nie wolno biegać ani krzyczeć. Może to spowodować spłoszenie się zwierzęcia.
 15. Wejście na teren Stajni stanowi jednoczesną zgodę na użycie swojego wizerunku związanego z reklamowaniem, używaniem zdjęć, zapisu wideo i audio.
 16. Samochody lub pojazdy zmotoryzowane należy parkować tylko w miejscach do tego wyznaczonych. Jeżeli na drodze do stajni spotkasz jeźdźca i konia to koniecznie zatrzymaj pojazd i poczekaj, aż znajdą się oni w bezpiecznej odległości. Nigdy nie używaj klaksonu i nie ruszaj gwałtownie, gdy koń i jeździec znajdują się w pobliżu Twojego samochodu.
 17. Osoby korzystające z placów treningowych takich jak: place zewnętrzne,  lonżowniki, stanowiska przy koniowiązach, drogi do stajni, ścieżki doprowadzające na pastwiska,  zobowiązane są do posprzątania odchodów po swoich koniach.
 18. Zakazuje się samodzielnego dysponowania końmi bez uprzedniego uzgodnienia z instruktorem lub obsługą stajni ( nie zabieramy ich z padoków bez wiedzy i zgody instruktora, nie wsiadamy na pastwisku itp.)
 19. Każdy koń ma swój przydzielony padok – wypuszczamy go zawsze do swojego stada
 20. Nie wprowadzać głośnych i niespokojnych psów na teren stajni. Prosimy o trzymanie psów na smyczy jak również o sprzątanie po nich.
 21. Wiążemy konie tylko do sznurków, które są przymocowane do koniowiązów. Nigdy do koniowiązów lub stałych elementów ogrodzenia.
 22. W razie umyślnego okaleczenia konia, uszkodzenia sprzętu jeździeckiego, pomieszczenia bądź urządzeń ośrodka sprawca ponosi odpowiedzialność materialną za wyrządzoną szkodę.
 23. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na jej terenie.
Regulamin zajęć jeździeckich
 1. W zajęciach mogą uczestniczyć dzieci od 3. roku życia, młodzież i dorośli pod warunkiem, że nie posiadają przeciwskazań zdrowotnych do uprawiania jazdy konnej (w razie jakichkolwiek wątpliwości
  niezbędna jest konsultacja lekarska).
 2. Aby zapewnić maksymalny poziom bezpieczeństwa:
  • Nie wolno podchodzić do konia od tyłu bez uprzedniego zwrócenia na siebie jego uwagi głosem. Nie należy zatrzymywać się bez uzasadnienia blisko zadu konia,
  • Prowadząc konia należy iść po jego lewej stronie trzymając wodze, uwiąz lub lonże przy pysku
  • Nie karmić konia z ręki bez zgody instruktora
  • Nigdy nie stosować przemocy wobec koni
  • Przy podnoszeniu kończyn i myciu całego konia należy zawsze zachować szczególną ostrożność
  • Nie wolno pozostawiać osiodłanego konia w boksie lub poza nim bez opieki.
 3. Każdy uczestnik ma obowiązek nosić w trakcie zajęć strój zgodny z wymogami bezpieczeństwa:
  • kask z atestem i z 3-punktowym zapięciem (istnieje możliwość korzystania z kasków, które są na wyposażeniu stajni)
  • kamizelkę ochronną podczas treningu skokowego oraz wyjazdów w teren, jednak zachęcamy  każdego jeźdźca do jazdy w kamizelce również podczas zwykłego treningu ( kamizelki są na wyposażeniu stajni)
  • zabudowane buty z gładką podeszwą i obcasem, bez protektora
  • spodnie bezszwowe zwężane ku dołowi (getry, bryczesy)
  • rękawiczki
 4. Termin jazd ustalany jest indywidualnie z uczestnikami osobiście lub telefonicznie.  Zajęcia odwoływane później niż dzień przed lub nie pojawienie się na zajęciach będzie skutkowało naliczeniem 100% należności za lekcję następnym razem.
 5. Zajęcia mogą być odwołane przez organizatora z przyczyn losowych lub przyczyn pogodowych b. wysoka temperatura, b. niska temperatura, wichura, ulewa, lub inne czynniki atmosferyczne, choroba konia itp.
 6. Płatność za jazdę przyjmujemy tylko gotówką.
 7. W przypadku braku blankietu karnetu konieczne jest uiszczenie opłaty za jazdę.
 8. W przypadku odwołania jazdy z winy jeźdźca, jest on zobowiązany do jej nadrobienia w innym terminie podczas obowiązywania karnetu. Wydłużenie karnetu jest możliwe po dopłacie różnicy kwoty między karnetem, a jazdami bez niego.
 9. Wskazana przez instruktora godzina na którą ma przybyć jeździec jest godziną rozpoczęcia lekcji. Należy przyjechać minimum 30 min wcześniej by przygotować konia do jazdy.
 10. Jeździec zobowiązuje się do punktualnego stawienia się na zajęcia. W przypadku spóźnienia jeździec uiszcza opłatę za całość zaplanowanej jazdy niezależnie od tego ile czasu siedział na koniu.
 11. Przewidywany czas na przygotowanie konia to ok 30 minut, w trakcie których należy:
  • Wyprowadzić konia z boksu lub sprowadzić z pastwiska/ padoku
  • Uwiązać węzłem bezpieczeństwa w wyznaczonym przez instruktora miejscu
  • Dokładnie wyszczotkować konia usuwając wszelkie zabłocenia i kurz z sierści, grzywy i ogona,
  • Wyczyścić kopyta kopystką
  • Założyć ogłowie oraz siodło
 12. Zabrania się przypinania uwiązu do wędzidła lub innej części ogłowia. Uwiąz zawsze należy przypinać do kantara.
 13. Przygotowując konia przed jazdą dbaj o to, by nie gryzł części rzędu oraz by nie leżały one na ziemi.
 14. Jeźdźcy, którzy nie potrafią przygotować samodzielnie konia zobowiązani są do odbycia takiej nauki pod okiem instruktora.
 15. Po zakończeniu jazd jeździec zobowiązany jest zadbać o konia na którym jeździł (chyba, że przejmuje go następny jeździec) tzn. ma go rozsiodłać, odprowadzić na padok,  wyczyścić sprzęt i odnieść go do siodlarni.
 16. Podczas zajęć nie wolno żuć gumy i korzystać z telefonów komórkowych.
 17. Przejażdżki dla dzieci odbywają się zawsze w obecności rodzica/opiekuna.
 18. Wszelkiego rodzaju skaleczenia, obtarcia, urazy i kulawizny należy zgłaszać bezpośrednio i natychmiast instruktorowi lub właścicielowi Stajni.
 19. Należy dbać o powierzony sprzęt –  odkładaj kask, szczotki, derki i ochraniacze na wyznaczone miejsce. Każde ogłowie i siodło ma swoje podpisane miejsce. Pamiętaj by odkładać czyste szczotki do pojemnika,  po jeździe umyć wędzidło, a popręg, strzemiona i ochraniacze przeczyścić szczotką.
 20. Przy wyprowadzaniu (i wprowadzaniu) konia z boksu strzemiona muszą być podciągnięte, a drzwi muszą być otwarte na całą szerokość.  Konia prowadzić należy na wprost, a następnie delikatnie skręcić w odpowiednim kierunku (trzeba uważać, aby koń się nie zaczepił się o nic siodłem).
 21. Przed wsiadaniem należy sprawdzić popręg.
 22. Wsiadanie odbywa się z pomocą schodków, z lewej strony konia. Należy unikać wsiadania z ziemi, gdyż obciąża to kręgosłup konia i powoduje niszczenie sprzętu.
 23. Mokre czapraki należy rozwiesić na przegrodach boksów.
Regulamin zachowania się jeźdźców na ujeżdżalni
 1. Podczas zajęć uczestnicy zobowiązani są do słuchania i przestrzegania wszelkich poleceń instruktora
 2. Na ujeżdżalni panują następujące zasady:
 3. Osoby jeżdżące w tym samym chodzie w różnych kierunkach mijają się lewymi rękami ( ruch prawostronny),
 4. Należy zachować odległość pomiędzy końmi w zastępie co najmniej 3m,
 5. Pierwszeństwo na ścianie mają jeźdźcy poruszający się wyższym chodem, przy jeździe swobodnej pierwszeństwo ma zastęp przed jeźdźcami indywidualnymi,
 6. Dbamy, aby po zakończonej pracy odłożyć używany przez nas sprzęt na swoje miejsce.
 7. Należy chwalić konia (głosem, poklepaniem w szyję) za dobrze wykonywane polecenia.
 8. Jeździec nie może dopuścić do sytuacji, w której konie obwąchują się lub wzajemnie podgryzają.
Regulamin zachowania się jeźdźców w terenie
 1. Podczas wyjazdu w teren uczestnicy zajęć jadą w chodzie wymaganym przez instruktora. Ustalana jest kolejność, w jakiej konie będą poruszały się podczas trwania całej przejażdżki.
 2. Uczestników obowiązuje zakaz wyprzedzania innych jeźdźców, a w szczególności instruktora lub przodownika GTJ.
 3. Gdy nastąpi upadek któregoś z jeźdźców, wszyscy pozostali uczestnicy zatrzymują swoje konie i stosują się ściśle do poleceń instruktora.
 4. Obok pieszych, rowerzystów i bawiących się dzieci należy przejeżdżać tylko stępem.
 5. Jezdnię wszystkie konie przekraczają jednocześnie.
 6. Podczas wjazdu pod wzniesienie należy odciążyć grzbiet konia, pochylając tułów do przodu i pozostawiając koniowi niezbędną swobodę głowy i szyi.
 7. Podczas postojów lub popasu wiążemy konie tylko do miejsc wskazanych przez instruktora lub przodownika.  Nie wiążemy koni do metalowych elementów, ogrodzeń itp.
 8. Podczas zjazdów ze wzniesienia należy zachować dosiad odciążający oraz pochylić się do tyłu.

Każda  osoba umawiająca się na jazdę jednocześnie oświadcza, że zapoznała się z regulaminem Stajni Rancho Pasja i w pełni go akceptuje!

Wpisz słowo, którego szukasz i naciśnij Enter