Regulamin stajni

Postanowienia ogólne
 1. Wszystkie osoby przebywające na terenie Stajni zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego regulaminu, zasad BHP i ppoż. oraz do stosowania się do uwag właściciela, instruktora i pracowników obsługi.
 2. WAŻNE!- Jeździec podejmujący naukę w Stajni Rancho Pasja zobowiązany jest do ubezpieczenia się od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). Rodziców zobowiązuje się do ubezpieczenia swoich dzieci. Jednocześnie rodzice biorą pełną odpowiedzialność za swoje dzieci przebywające na terenie stajni.
 3. Na zajęcia umawiać się mogą osoby nie przekraczające 75 kg wagi.
 4. Surowo zabrania się palenia papierosów na terenie stajni oraz wchodzenia z otwartym ogniem.
 5. Na terenie stajni obowiązuje bezwzględny zakaz picia alkoholu, spożywania innych środków odurzających oraz jazdy konnej pod ich wpływem.
 6. Uczestnicy zajęć oraz rodzice osób niepełnoletnich biorących udział w zajęciach powinni zdawać sobie sprawę z ryzyka, jakie niesie kontakt z dużym, płochliwym zwierzęciem, jakim jest koń. Właściciel stajni dołożył wszelkich starań, aby zapewnić maksymalny poziom bezpieczeństwa uczestników zajęć, jednak nie bierze odpowiedzialności za wypadki związane z nieprzestrzeganiem niniejszego regulaminu oraz za zdarzenia losowe powstałe z winy uczestników zajęć.
 7. Dzieci do lat 10 mogą przebywać na terenie stajni oraz jeździć jedynie pod opieką osoby dorosłej.
 8. Z jazd mogą korzystać dorośli, dzieci i młodzież, pod warunkiem złożenia własnoręcznie podpisanego oświadczenia o jeździe na własną odpowiedzialność. W przypadku osób niepełnoletnich oświadczenie podpisują rodzice lub prawni opiekunowie.
 9. Jeździec, który przychodzi na pierwszą jazdę w Stajni Rancho Pasja i nie posiada żadnych dokumentów potwierdzających swoje umiejętności zapisuje się na lonżę lub jazdę indywidualną. Prowadzący na tych zajęciach ocenia umiejętności jeździeckie każdego jeźdźca, dobiera dla niego konia i sugeruje rodzaj kolejnych jazdy (jazda na lonży, jazda samodzielna).
 10. W stajni można się zbliżać wyłącznie do wyznaczonych koni, zabrania się podchodzenia do innych koni oraz karmienia ich bez zgody instruktora.
 11. Nie wolno wchodzić na padoki, do boksów, na maneż oraz lonżownik bez pozwolenia instruktora.
 12. Na terenie stajni oraz w obrębie ujeżdżalni nie wolno biegać ani krzyczeć. Może to spowodować spłoszenie się zwierzęcia.
 13. Wejście na teren Stajni stanowi jednoczesną zgodę na użycie swojego wizerunku związanego z reklamowaniem, używaniem zdjęć, zapisu wideo i audio.
 14. Samochody lub pojazdy zmotoryzowane należy parkować tylko w miejscach do tego wyznaczonych.
 15. Osoby korzystające z placów treningowych takich jak: place zewnętrzne,  lonżowniki, stanowiska przy koniowiązach, drogi do stajni, ścieżki doprowadzające na pastwiska,  zobowiązane są do posprzątania odchodów po swoich koniach.
 16. Nie wprowadzać głośnych i niespokojnych psów na teren stajni. Prosimy o trzymanie psów na smyczy jak również o sprzątanie po swoich pupilach.
 17. W razie umyślnego okaleczenia konia, uszkodzenia sprzętu jeździeckiego, pomieszczenia bądź urządzeń ośrodka sprawca ponosi odpowiedzialność materialną za wyrządzoną szkodę.
 18. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na jej terenie.
 19. Właściciele prywatnych koni zobowiązani są do ubezpieczenia konia oraz siebie we własnym zakresie.
Regulamin zajęć jeździeckich
 1. W lekcjach jazdy konnej mogą uczestniczyć dzieci od 3-go roku życia.
 2. Aby zapewnić maksymalny poziom bezpieczeństwa:
  • Nie wolno podchodzić do konia od tyłu bez uprzedniego zwrócenia na siebie jego uwagi głosem. Nie należy zatrzymywać się bez uzasadnienia blisko zadu konia,
  • Prowadząc konia należy iść po jego lewej stronie trzymając wodze, uwiąz lub lonże przy pysku
  • Nie karmić konia z ręki bez zgody instruktora
  • Nigdy nie stosować przemocy wobec koni
  • Przy podnoszeniu kończyn i myciu całego konia należy zawsze zachować szczególną ostrożność
  • Nie wolno pozostawiać osiodłanego konia w boksie lub poza nim bez opieki.
 3. Każdy uczestnik ma obowiązek nosić w trakcie zajęć strój zgodny z wymogami bezpieczeństwa:
  • kask z atestem i z 3-punktowym zapięciem (istnieje możliwość korzystania z kasków, które są na wyposażeniu stajni)
  • zabudowane buty z gładką podeszwą i obcasem, bez protektora
  • spodnie bezszwowe zwężane ku dołowi (getry, bryczesy)
  • rękawiczki
  • dzieci dobrze jest zabezpieczyć kamizelką ochronną (nie jest to obowiązkowe)
 4. Termin jazd ustalany jest indywidualnie z uczestnikami osobiście lub telefonicznie. Prosimy o zgłaszanie zmian terminu lub odwołania jazdy najpóźniej 1 dzień przed jazdą. Jazdy, które nie zostały odwołane z minimalnie 1-dniowym wyprzedzeniem uważa się za odbyte i odliczane od wykupionych karnetów.
 5. Jeździec zobowiązuje się do punktualnego stawienia się na zajęcia.
 6. Wskazana przez instruktora godzina na którą ma przybyć jeździec jest godziną rozpoczęcia lekcji. Należy przyjechać godzinę wcześniej by przygotować konia do jazdy.
 7. W przypadku spóźnienia jeździec uiszcza opłatę za całość zaplanowanej jazdy niezależnie od tego ile czasu siedział na koniu.
 8. Przewidywany czas na przygotowanie konia to ok 30 minut, w trakcie których należy:
  • Wyprowadzić konia z boksu lub sprowadzić z pastwiska
  • Uwiązać węzłem bezpieczeństwa w wyznaczonym przez instruktora miejscu
  • Dokładnie wyszczotkować konia usuwając wszelkie zabłocenia i kurz z sierści, grzywy i ogona,
  • Wyczyścić kopyta kopystką
  • Założyć ogłowie oraz siodło
 9. Zabrania się przypinania uwiązu do wędzidła lub innej części ogłowia. Uwiąz zawsze należy przypinać do kantara.
 10. Przygotowując konia przed jazdą dbaj o to, by nie gryzł części rzędu oraz by nie leżały one na ziemi.
 11. Dzieciom i początkującym jeźdźcom w trakcie przygotowania towarzyszy i pomaga instruktor.
 12. Po zakończeniu jazd jeździec zobowiązany jest zadbać o konia na którym jeździł (chyba, że przejmuje go następny jeździec) tzn. ma go odstawić do boksu, rozsiodłać, wyczyścić oraz wyczyścić sprzęt i odnieść go do siodlarni.
 13. Podczas zajęć nie wolno żuć gumy i korzystać z telefonów komórkowych.
 14. Przejażdżki dla dzieci odbywają się zawsze w obecności rodzica/opiekuna.
 15. Wszelkiego rodzaju skaleczenia, obtarcia, urazy i kulawizny należy zgłaszać bezpośrednio i natychmiast prowadzącemu.
Regulamin zachowania się jeźdźców na ujeżdżalni
 1. Podczas zajęć uczestnicy zobowiązani są do słuchania i przestrzegania wszelkich poleceń instruktora
 2. Na ujeżdżalni panują następujące zasady:
 3. Osoby jeżdżące w tym samym chodzie w różnych kierunkach mijają się lewymi rękami ( ruch prawostronny),
 4. Należy zachować odległość pomiędzy końmi w zastępie co najmniej 3m,
 5. Pierwszeństwo na ścianie mają jeźdźcy poruszający się wyższym chodem, przy jeździe swobodnej pierwszeństwo ma zastęp przed jeźdźcami indywidualnymi,
 6. Dbamy, aby po zakończonej pracy odłożyć używany przez nas sprzęt na swoje miejsce.
 7. Należy chwalić konia (głosem, poklepaniem w szyję) za dobrze wykonywane polecenia.
 8. Jeździec nie może dopuścić do sytuacji, w której konie obwąchują się lub wzajemnie podgryzają.
Regulamin zachowania się jeźdźców w terenie
 1. Podczas wyjazdu w teren uczestnicy zajęć jadą w chodzie wymaganym przez instruktora. Ustalana jest kolejność, w jakiej konie będą poruszały się podczas trwania całej przejażdżki.
 2. Uczestników obowiązuje zakaz wyprzedzania innych jeźdźców, a w szczególności instruktora lub przodownika GTJ.
 3. Gdy nastąpi upadek któregoś z jeźdźców, wszyscy pozostali uczestnicy zatrzymują swoje konie i stosują się ściśle do poleceń instruktora.
 4. Obok pieszych, rowerzystów i bawiących się dzieci należy przejeżdżać tylko stępem.
 5. Jezdnię wszystkie konie przekraczają jednocześnie.
 6. Podczas wjazdu pod wzniesienie należy odciążyć grzbiet konia, pochylając tułów do przodu i pozostawiając koniowi niezbędną swobodę głowy i szyi.
 7. Podczas zjazdów ze wzniesienia należy zachować dosiad odciążający oraz pochylić się do tyłu.

Każda  osoba umawiająca się na jazdę jednocześnie oświadcza, że zapoznała się z regulaminem Stajni Rancho Pasja i w pełni go akceptuje!

Wpisz słowo, którego szukasz i naciśnij Enter